محمدرضا نیکفر

محمدرضا نیکفر

زمینه نظری: فلسفه و سیاست

مفهوم قدیم و جدید آزادی، آزادی منفی و مثبت، آزادی و روشنگری، دیالکتیک سیستم و آزادی، آزادی و حق، آزادی و قانون، حکومت قانون، آزادی و مالکیت و آزادی و عدالت موضوع‌هایی‌اند که در این جلسه به آنها پرداخته می‌شود.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می‌توان سیاست را اخلاقی کرد. در این جلسه به این پرسش پرداخته می‌شود و در ارتباط با آن به این موضوع‌ها: شفافیت، رسانه‌ها، پاسخگویی و مسئولیت.

قدرت، تبعیض، حق، عدالت

پویش قدرت به سمت نامحدود شدن است. چگونه می‌توان قدرت را محدود کرد؟ در این جلسه به این پرسش پرداخته می‌شود. مفهوم قدرت، پلورالیسم، تبعیض و شکل‌های مختلف آن و همپیوندی آزادی و عدالت موضوع‌های اصلی این جلسه هستند.

در این جلسه تمرکز بر روی تحول و گسترش ایده دموکراسی در عصر جدید است. دولت و رضایت مردم، حق مقاومت، انتخابات، انواع نظام‌ها (نمایندگی، نمایندگی-اجرایی، اجرایی)،  قانون و فرمانروایی قانون موضوع‌های این جلسه هستند. 

در جلسه‌ی اول درباره‌ی این نکات گفت‌وگو کردیم:

نظریه دموکراسی و بنیان‌گذاری آن

منشأ واژه دموکراسی

دموکراسی در یونان و رم

دوران طولانی استبداد تا عصر جدید

آغاز شکستن سلطه‌ی استبداد

فکر دموکراسی در عصر جدید

امواج دموکراسی

ارتباط

درصورت تمایل میتوانید از طریق ایمیل بامن در تماس باشید


تماس

شبکه های اجتماعی

© حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای محمد رضا نیکفر محفوظ است.

Search